TRƯỜNG THCS ĐẠI XUYÊN

 

LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG

 

 

A.LỊCH SỬ NHÀ TRƯỜNG

I, Ngày Thành lập

1.Trường được thành lập từ năm 1948 khi đó tên trường được đặt là:

Trường trung học Trạng  Trình, ban đầu trường chỉ có 2 phòng học cấp 4. Trường hoạt động được 2 năm thì phải đóng của vì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước sang giai đoạn gian nan và vô cùng ác liệt .

2.Đến năm 1958 trường được tái lập theo hệ thống giáo dục mới có gọi tên là trường cấp 2 Đại Xuyên .

3.Năm 1980 trường được sát nhập giữa 2 trường trong xã là:

Trường phổ thông cấp 1 và trường phổ thông cấp 2 lấy tên chung là Trường cấp 1+ 2 Đaị Xuyên

4.Năm 1992 từ trường phổ thông cấp 1 +2 Đại Xuyên được tách ra làm 2 trường

- Trường trung học cơ sở  Đại Xuyên

- Trường Tiểu học Đại Xuyên

II.LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG  QUA CÁC THỜI KỲ

 1. CÁC ĐỒNG CHÍ GIỮ CHỨC VỤ BÍ THƯ CHI BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Năm 1958- 1963 .Đồng chí Hoàng Khánh Đắc tổ trưởng  ( Trường chưa có chi bộ riêng mà toàn xã lúc đó chỉ là chi bộ

 • Từ năm 1964-1965:  Đ/C Vũ Trụ -Tổ trưởng
 • Từ năm 1996- 1967:  Đ/C Vũ Quang Trung -Tổ trưởng
 • Từ năm 1968 – 1980:  Đ/C Nguyễn Đình Hằng - Bí thư chi bộ
 • Từ năm 1981-1990:  Đ/C Hoàng Giáp- Bí thư chi bộ
 • Từ năm 1991- 2000:  Đ/C Lê Hồng Thịnh- Bí thư chi bộ
 • Từ năm 2001- 2002 : Đ/C Trần Nhì- Bí thư chi bộ
 • Từ năm 2003- 2006 : Đ/C: Nguyễn Thị Kim Dung - Bí thư chi bộ
 • Từ năm 2007-2012: Đ/C: Trần Nhì- Bí thư chi bộ
 • Từ năm 2013-5/2020: Đ/C: Hoàng Phú Hải- Bí thư chi bộ
 • Từ tháng 6/2020 đến nay: Đ/C Cao Đức Cường- Bí thư chi bộ

2.CÁC THẦY CÔ GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

-Từ năm 1958-1960 : Thầy giáo Lương Gia Huy( Hà Nội)

-Từ năm 1961- 1963 : Thầy giáo Trần Mai ( Vĩnh Phúc)

-Từ năm 1964- 1967: Thầy Giáo Vũ Quang Trung ( Quang Lãng)

-Từ năm 1968- 1969 : Thầy giáo Lê Kiên ( Tri Trung)

-Từ năm 1970-1980.: Thầy giáo Nguyễn Đình Hằng ( Chuyên Mỹ )

-Từ năm 1981 đến năm 1990  : Thầy Giáo Nguyễn Quyết Chiến( Đại Xuyên )

-Từ năm 1991 đến năm 2006.: Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung ( Đại Xuyên)

-Từ năm 2007 đến năm 2012:  Thầy giáo Trần Nhì ( Đại Xuyên)

-Từ năm 2013 đến 5/2020: Thầy giáo Hoàng Phú  Hải( Đại Xuyên)

-Từ 5/2020  đến nay :Thầy giáo Cao Đức Cường (Châu Can)

3.CÁC THẦY CÔ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

- Từ năm 1964 đến năm 1967 : Thầy giáo Vũ Trụ ( Minh Tân)

 • Từ năm 1968 đến năm 1969: Thầy giáo Nguyễn Đình Hằng( Chuyên Mỹ)
 • Từ năm 1970 đến năm 1980 :

+Thầy Giáo Vũ Đình Hứa ( Đại Xuyên )

+Thầy Giáo Nguyễn Thanh Thì( Sơn Hà)

+Thầy Giáo( Kiều Đức Thấu ( Phúc Tiến)

+Thầy Giáo Nguyễn Tam Sơn ( Thái Bình )

 • Từ năm 1981-1990:

+Thầy giáo Hoàng Giáp (Đại Xuyên)

+Thầy giáo Trần Nhì (Đại Xuyên )

+Cô Giáo Nguyễn Thị Tiến ( Đại Xuyên)

 • Từ năm 1991 đến năm 2006:

+Thầy giáo Trần Nhì (Đại Xuyên )

+Cô Giáo Nguyễn Thị Tiến ( Đại Xuyên)

 • Từ năm 2006 đến năm 2012: Thầy giáo Hoàng Phú Hải( Đại Xuyên)
 • Từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2013: Thầy giáo Lê Xuân Đào
 • Từ năm 8/2013 đến nay: Cô giáo Vũ Quỳnh Châu( Đại Xuyên)

4.CÁC THẦY CÔ PHỤ TRÁCH CÔNG  TÁC CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 • Năm 1964-1967 Thầy giáo Vũ Trụ (Tổ trưởng công đoàn)
 • NĂM 1968-1969 .Thầy giáo Nguyễn Thanh Thì (Tổ trưởng công đoàn )
 • NĂM 1970-1980 Thầy giáo Nguyễn Phúc Kim (Chủ tịch công đoàn )
 • NĂM 1981-1990 Thầy giáo Lê Hồng Thịnh (Chủ tịch công đoàn )
 • NĂM 1991-2006 Thầy giáo Trần Nhì (Chủ tịch công đoàn)
 • Năm: 2007-2012: Cô giáo Nguyễn Thị Thuật( Chủ tịch công đoàn)

-   Năm  2013 đến nay:Đồng chí: Lê Thế Chuyền( Chủ tịch công đoàn)

     B.TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

1.Chi bộ nhà trường từ khi thành lập đến nay nhiều năm đạt Chi bộ hoàn thành Tốt và hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

2.Từ khi tách trường (1992) đến nay đội ngũ cán bộ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Hàng năm đều có 90% cán bộ, giáo viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên, không có giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.

3.Lớp học: Từ lúc mới có 4 lớp ( chưa toàn cấp ) nay có 12-14 lớp ( đủ 4 khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9)

4. Phòng học những ngày đầu trường mới thành lập cho đến (1999) hầu hết các phòng học là cấp 4. Từ  năm 2000 đến nay đã có 18 phòng học cao tầng đủ tiện nghi học tâp, làm việc, có đủ các phòng học bộ môn.

6.Từ năm 1986 đến 1990 nhà trường liên  tục được là tổ LĐXHCN năm 1965  được công nhận là đơn vị lá cờ đầu ngành học phổ thông huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông ( cũ)

7.Năm1980 nhà trường được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen

8.Năm 1984 rất vinh dự và tự hào nhà trường được đón nhận  Huânc hương Lao động hạng Ba của Nhà nước trao tặng

9.Truyền thống nối tiếp truyền thống đến tháng 11 năm 2002 trường THCS Đại Xuyên được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Nhà nước trao tặng.

10. Từ năm 1990- 2008 trường liên tục được công nhận là tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của tỉnh Hà Tây

Hai tổ KHTN và KHXH đều là tổ Lao động giỏi cấp tỉnh

 • Công đòan trường từ năm 1996 đến 2006 liên tục đạt là đơn vị công đoàn xuất sắc của tỉnh
 • Chi đoàn THCS Hồ Chí Minh và đội thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh từ 1995 đến 2006 đều đạt đơn vị mạnh cấp tỉnh .
 • Từ năm 2000 đến nay trường liên tục có giáo viên dậy giỏi cấp huyện, nhiều năm có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố .
 • Năm 2006 trường THCS Đại Xuyên được UBND tỉnh Hà Tây công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001- 2010.
 • Từ 2012 đến nay trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.