TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG

1. Tổ khoa học tự nhiên

- Tổ trường: Đồng chí Phan Thuỳ Dung

- Phó tổ trưởng: Đồng chí Vũ Bích Quyên

- Cùng 12 đồng chí giáo viên các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Thể duc, Tin học

2. Tổ khoa học xã hội

- Tổ trưởng: Đồng chí Trần Thị Thanh Mai

- Phó tổ trưởng: Đồng chí Đoàn Thị Kim Thành

- Cùng 14 đồng chí các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Âm nhạc, Mĩ Thuật

3. Tổ văn phòng

- Tổ trưởng: Đồng chí Trần Trọng Hải

- Cùng 7 nhân viên