BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

1. Trưởng ban: Ông Vũ Trung Kiên -Thôn Thường Xuyên

2. Phó ban:

3. Uỷ viên: 12 ông bà đại diện là trưởng ban các lớp